ВЪЗДУШНО ЗАСНЕМАНЕ

Въздушно заснемане с дрон. В момента работя с модел "Phantom 4 Pro Plus".

(моля гледайте на максимална резолюция)


Пилот на дрон демо (2018)

Сливен от въздуха (2017)

Дрон пилот

Белинташ от въздуха (2016)

Дрон пилот

Рeпортажен рекламен клип за представяне на FIAT 500X (2015)

Дрон пилот